1.Traja žiaci dostali z písomky 1, piati 2, deviati 3 a ôsmi 4. Vypočítaj aritmetický priemer známok z písomky.

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  

2. Trieda písala test. Jedenásť žiakov dostalo z testu 1, sedem žiakov dostalo 2, štyria žiaci dostali 3 a osmi 4. Dvaja žiaci sa nemohli zo zdravotných dôvodov zúčastniť testu, no neskôr ho napísali a zlepšili celkový priemer triedy na 2.25. Vypočítajte, aké známky dostali.

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  

3. V triede je 25 žiakov. Deti písali z matematiky písomku, pričom nebola horšia známka ako 2. Koľko bolo v triede jednotiek, ak priemer celej triedy je 1.28 a počet žiakov, ktorí dostali 2 je 8?

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  

4. Peter študuje na vysokej škole. Z prvého predmetu, ktorý je za 5 kreditov dostal A, z druhého predmetu, ktorý je za 8 kreditov dostal C, z tretieho predmetu, ktorý je za 2 kredity dostal A a zo štvrtého predmetu, ktorý je za 1 kredit dostal A. Vypočítajte jeho vážený študijný priemer.

Poznámka: A má hodnotu 1.0, C má hodnotu 2.0

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  

5. Žiaci na strednej škole sa vážili, pričom boli zistené hodnoty:

1.png

 

 

Určte modus, median a aritmetický priemer triedy.

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  

6. Vypočítaj geometricky priemer čísel 1.png . 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

  


Mohlo by Vás zaujímať:

Pravdepodobnosť