1. Dokážte Rolleho vetu.

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď