1. Zderivujte výraz

.1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Zderivujte výraz

.2_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Zderivujte výraz

.3_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

4. Zderivujte výraz

.4_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

5. Zderivujte výraz

.5_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

6. Zderivujte výraz

.6_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

7. Zderivujte výraz

.7_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 8. Zderivujte výraz

.8_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

9. Zderivujte výraz

.9_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

10. Daný je výraz

.12_-_2.png

Určte, pre aké x platia rovnosti:

.12_-_4.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

11. Zderivujte výraz

.13_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

12. Daný je výraz

.14_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

13. Daný je výraz

.15_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

14. Zderivujte výraz

.16_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

15. Zderivujte výraz

.17_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

16. Zderivujte výraz

.18_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

17. Zderivujte výraz

.19_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

18. Zderivujte výraz

.20_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

19. Zderivujte výraz

.21_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

20. Zderivujte výraz

.22_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

21. Zderivujte výraz

.23_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

22. Zderivujte výraz

.18_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

23. Nájdite dotyčnicu k funkcii ._1_-_2.png v bode ._1_-_3.png .

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď