1. Odmocnite

Dokážte matematickou indukciou, že

 ._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď