1. Nech 1.png . Relácia 2.png na množine 3.png je definovaná takto: 4.png. Vymenujme prvky relecie 2.png a určme, či je reflexívna, symetrická, antisymetrická alebo tranzitívna. Jedná sa o ekvivalenciu? Ak nie, určte najmenšiu ekvivalenciu 5.png na množine 3.png, ktorej podmnožinou je relácia 2.png a určte rozklad množiny 3.pngurčtený ekvivalenciou 5.png.

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Určte, či relácia 2.png na množine 1.png, definovaná 2.png, je reflexívna,symetrická, alebo tranzitívna.

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 


Mohlo by Vás zaujímať:

Množiny

Výroková logika