Príklady na tomto webe boli inšpirované nasledujúcimi publikáciami: 

J. B. DYNKIN - S. A. MOLCANOV - A. L. ROZENTAL.: Matematické hlavolamy. Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1970. 98 s.

V. BLAŽEK - P. BOGAN - L. BRUHOVÁ.: Úlohy z geometrie II. Usti nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne v Usti nad Labem, 2004. 176 s., ISBN 80-7044-561-0

M. BILLICH - M.  TRENKLER.: Zbierka úloh z geometrie. Ružomberok: Verbum, 2013. 181 s., ISBN 978-80-561-0058-5

F. CHEMNITIUS.: Riešené príklady derivácie a spätnej integrácie funkcií. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1966. 252 s.

K. ROVAN - J. BALALA - P. FECEK a kol.: Zbierka riešených úloh z algebry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľsto, 1969. 900 s.