1. Daný je polomer gule  3.png. Vypočítajte priemer, povrch a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Daný je povrch gule 1.png Vypočítajte polomer, priemier a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Daný je objem gule 1.png. Vypočítajte polomer, priemer a povrch gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

4. Daný je objem gule 1.png. Vypočítajte polomer, priemer a povrch gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

5. Daný je priemer gule 1.png. Vypočítajte polomer, povrch a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

6. Daný je objem gule 1.png. Vypočítajte polomer, priemer a povrh gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

7. Daný je povrch gule 1.png Vypočítajte polomer, priemier a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

8. Daný je povrch gule 1.png Vypočítajte polomer, priemier a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

9. Daný je povrch gule 1.png Vypočítajte polomer, priemier a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

10. Daný je priemer gule 1.png. Vypočítajte polomer, povrch a objem gule. Výsledok zaokrúhlite na dve desatinné miesta.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

11. Daná je hrana kocky 2.png. Vypočítajte povrch a objem kocky.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

12. Daná je hrana kocky 3.png. Vypočítajte povrch a objem kocky.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

13. Daný je povrch kocky 1.png. Vypočítajte hranu a objem kocky.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

14. Daný je objem kocky 1.png. Vypočítajte hranu, stenovú uhlopriečku,  telesovú uhlopriečku a povrch kocky. Výsledok zaokruhlite.

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 


Mohlo by Vás zaujímať:

Geometrické dôkazy

Kvadratické útvary

Lineárne útvary

Vzdialenosť