1. Napíšte parametrické a všeobecné rovnice priamky prechádzajúcej bodmi

 ._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

2. Napíšte parametrické a všeobecné rovnice priamky prechádzajúcej bodmi

 ._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

3. Napíšte parametrické a všeobecné rovnice priamky prechádzajúcej bodmi

 ._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

4. Určte vzájomnú polohu priamok, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

5. Určte vzájomnú polohu priamok, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

6. Určte vzájomnú polohu priamok, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

7. Určte reálne čísla a,b tak, aby priamky p,q boli totožné, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

8. Určte vzájomnú polohu priamok, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

9. Určte reálne čísla a,b tak, aby priamky p,q boli totožné, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

10. Určte reálne čísla a,b tak, aby priamky p,q boli totožné, ak

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

11. Napíšte rovnicu priamky, ktorá je prechádza bodom ._1_-_1.png a je rovnobežná s priamkou 

._1_-_2.png

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

12. V rovnici priamky ._1_-_1a.png  určte parameter ._1_-_1b.png tak, aby táto priamka prechádzala priesečníkom priamok ._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

13. Vypočítaj vzdialenosť bodov

._1_-_1.png 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

14. Vypočítaj vzdialenosť bodov

._1_-_1.png 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 


Mohlo by Vás zaujímať:

Geometrické dôkazy

Kvadraické útvary

Telesá

Vzdialenosť