1. Napíšte rovnicu dotyčnice kružnice ._1_-_1.png  ak dotyčnica je rovnobežná s priamkou ._1_-_2.png.

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Napíšte rovnicu kružnice, na ktorej ležia body

._1_-_1.png 

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Napíšte osovú rovnicu elipsy, ktorej dotyčnica v bode  ._1_-_1.png  je priamka ._1_-_2.png.

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

4. Napíšte osovú rovnicu elipsy, ktorej dotyčnica v bode  ._1_-_1.png  je priamka ._1_-_4.png.

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 


Mohlo by Vás zaujímať:

Geometrické dôkazy

Lineárne útvary

Telesá

Vzdialenosť