1. Dokážte, že stredná priečka trojuholníka je rovnobežná s jeho stranou a má dĺžku rovnú polovici dĺžky tejto strany. 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Dokážte, že ťažnice trojuholníka ._1_-_7.png majú spoločný jediný bod ._1_-_6.png (ťažisko tohoto trojuholníka).

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Je daný trojuholník ._1_-_7.png  a jeho ťažisko ._1_-_6.png . Stanovte deliace pomery 

._1_-_1.png

ak ._1_-_2.png je stredom strany ._1_-_4.png.

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 


Mohlo by Vás zaujímať:

Kvadratické útvary

Lineárne útvary

Telesá

Vzdialenosť