Sčítacia metóda


 1. Vypočítajte pomocou sčítacej metódy

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Vypočítajte pomocou sčítacej metódy

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Vypočítajte pomocou sčítacej metódy, ak  ._1_-_1.png

._1_-_1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

Dosadzovacia metóda


4. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

5. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

6. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

Porovnávacia metóda


7. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

8. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

9. Vypočítajte dosadzovacou metódou

._1_-_1.png

 

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Komplexné čísla

Najmenší spoločný násobok

Najväčší spoločný deliteľ

Zlomky