1. Vypočítajte x

.1_-_1.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Vypočítajte hodnoty x,y,z v sústave troch rovníc pomocou matíc.

._1_-_3.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

3. Vypočítajte hodnoty x,y,z v sústave troch rovníc pomocou matíc.

._1_-_3.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

4. Vynásobte matice

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

5. Vypočítaj inverznú maticu pomocou determinantu

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

6. Vypočítaj maticu

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

7. Vypočítaj A x A

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

8. Dané sú matice A,B. Určte ich súčin v tomto poradí.

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

9. Nájdite inverznú maticu

._1_-_1.png  

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

10. Vypočítajte 

._1_-_1.png

Ak sú dané matice

._1_-_2.png

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

11. Vypočítaj transponovanú maticu 

._1_-_1.png

Ak je daná matica E

 ._1_-_4.png

 

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

12. Vypočítaj 

._1_-_2.png

Ak sú dané matice G,H

._1_-_3.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

13. Vypočítaj súčin matíc

._1_-_1.png

Ak sú dané matice A,C

._1_-_3.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

 

14. Vypočítaj súčin matíc

._1_-_1.png

Ak sú dané matice E,J

._1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

15. Vypočítaj súčin matíc

._1_-_1.png

Ak sú dané matice E,J

._1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

16. Vypočítaj

._1_-_2.png

Ak je daná matica N

._1_-_3.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

17. Vypočítaj

._1_-_1.png

Ak je daná matica B

._1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

18. Vypočítaj

._1_-_2.png

Ak sú dané matice I,J

._1_-_3.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

19. Vypočítaj determinant

._1_-_1.png

Ak je daná matica F

._1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

20. Vypočítaj súčet

._1_-_1.png

Ak su dané matice H,K

._1_-_2.png

Zobraziť/Skryť Nápovedu

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

Mohlo by Vás zaujímať:

Komplexné čísla

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Sústava rovníc