1. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

2. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

3. Určte reálne  čísla x,y pre ktoré platí:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

4. Určte reálne  čísla x,y pre ktoré platí:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

5. Určte reálne  čísla x,y pre ktoré platí:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď 

6. Určte reálne  čísla x,y pre ktoré platí:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď

7. Vypočítajte absolútnu hodnotu:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

8. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď

9. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď 

10. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

11. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď

12. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť Odpoveď  

13. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

14. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

15. Vypočítajte:

1.png

Zobraziť/Skryť  Odpoveď 

Mohlo by Vás zaujímať:

Najmenší spoločný násobok

Matice

Najväčší spoločný deliteľ

Sústava rovníc