Vitajte v sekcii s názvom Algebra. V tejto sekcii sa sústredíme predovšetkým na príklady z oblasti algebry ako sú Algebraické výrazy, Čiastočné odmocňovanie, delenie polynómov, Logaritmy, Komplexné čísla, Matice, Najväčší spoločný deliteľ, Najmenší spoločný násobok, Percentá, Postupnosti, Prevody jednotiek, Rovnice, Sústava rovníc, Zlomky. Priebežne pracujeme na pridávaní nových príkladov.